تبلیغات
مدیریت دانش - مدیریت دانش و عملکرد سازمانی

مدیریت دانش
با توجه ویژه به پیشرفت این رشته در ایران و معادل یابی فارسی برای واژگان

به وبلاگ  مدیریت دانش  خوش آمدید. چنانچه علاقه مند به همكاری هستید با ما تماس بگیرید.


¿مدیریت دانش و عملکرد سازمانی
شنبه 20 آبان 1385

عنوان مقاله: مدیریت دانش و عملکرد سازمانی : یک تحقیق اکتشافی

این مقاله که در  ارائه شده است به نظر من نمونه بسیار خوبی برای چگونگی هدایت یک تحقیق اکتشافی است. تمامی مراحل مطالعه ادبیات استخراج شاخصها طراحی پرسشنامه و بررسی روایی آن انتخاب نمونه و نمونه گیری و ...(هر چند به شكل خلاصه اما) به دقت و با رعایت كلیه اصول روش تحقیق تشریح گردیده است.

جدا از این فهرست مراجع - كه به صورت موضوعی طبقه بندی شده و در انتهای مقاله ذكر شده است- می تواند منبع بسیار خوبی برای گسترش دامنه مطالعه ادبیات باشد.

 اما یک سوال:

آیا شاخصهایی وجود دارد که بتوان میزان درگیری سازمانها در مدیریت دانش را اندازه گیری نمود ( چیزی مثل شاخصهای بلوغ سازمانی و CMM)؟؟؟

خوب- این از حواشی مقاله! و اما در مورد اصل مطلب!

در این تحقیق اكتشافی ۹۰ سازمان مورد بررسی قرار گرفته اند (نحوه توزیع پرسشنامه ها از طریق

 mailing list یك گروه خبری بوده است ( در این وبلاگ نیز قبلا در این باره صحبتهایی شده !!)

در این تحقیق عملكرد ، در دوبعد عملكرد سازمانی و عملكرد مالی طبقه بندی شده است. عملكرد سازمانی از طریق سه شاخص ( رهبری محصول- صمیمیت با مشتری و تعالی عملیاتی) سنجیده می شود. عملكرد مالی نیز از طریق تركیب شاخصهای سود آوری و بازگشت سرمایه سنجیده می شود.  ایده اصلی این تحقیق این است كه پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانها ، منجر به بهبود عملكرد سازمانی و در نهایت ایجاد منابع مالی می شود.

۱۲ شاخص عمده برای سنجش سطح درگیری سازمانها در فرآیند مدیریت دانش پیشنهاد می شود ( كه هر یك بر اساس یك مقیاس لیكهرت و از طریق پرسشنامه سنجیده می شود) مانند:

- دانش به طور واضحی به عنوان یك عنصر كلیدی در برنامه ریزی استراتژیك ما مد نظر قرار می گیرد

- ما دانش استراتژیك خود را به طور مستمر در قیاس با رقبای خود مورد بررسی قرار می دهیم ( و

benchmark می کنیم.
...
و اما یک سوال:
آیا شاخصهای دیگری نیز ( مانند فوق) وجود دارد که بتوان میزان درگیری سازمانها در مدیریت دانش را اندازه گیری نمود ( چیزی مثل شاخصهای بلوغ سازمانی و

CMM)؟؟؟

نوشته شده در شنبه 20 آبان 1385 و ساعت 10:11 ق.ظ توسط : نسیم تهرانی
ویرایش شده در دوشنبه 22 آبان 1385 و ساعت 12:11 ب.ظ