تبلیغات
Knowledge Management Terms

 

 

 

 

 

وبلاگ واژگان مديريت دانايي

 

 

 

 

 

محل بحث و گفتگو درباره معادل‌ هاي فارسي براي واژه ها و اصطلاحات انگليسي مربوط به مديريت دانايي

This page is for kmterms.mihanblog managers

 

اطلاعات مديريتي وبلاگ (براي مديران)

http://www.Webmania.co.za  محل نگهداري صفحات واژه نامه است.

Username: kmterms

Password: kmpass

 

صفحه خانه واژه نامه در دو آدرس زير قرار دارد:

http://kmterms.Mihanblog.com/?PageId=1

http://www.webmania.co.za/webmania/kmterms

 

آدرس هاي قبلي:

http://kmterms.blogspot.com

http://kmterms.persianblog.com

 

 

 

 

 

 

 

Kmterms.mihanblog.com

 

 

 

 

 

 

بازگشت به وبلاگ